Aktiviteter januar 2022

Først vil jeg ønske alle KAF medlemmer et godt nytår

Et detaljeret program for aktiviteterne vil forud for mødet, blive fremsendt på KAF-forum.

Da vi stadig er ramt af corona, kan vi blive nødt til at afholde enkelte af møderne som virtuelle Zoom møder. Link til Zoom mødet vil ligeledes blive fremsendt via KAF forum.

06. januar kl 19:00 -Medlemsmøde på kroppedal Museum

13. januar kl 19:00 Bestyrelsesmøde

20 januar kl 19:00 Månedsmøde på Rundetaarn

27. januar kl. 19:00 Astrofoto workshop på Kroppedal Museum

HUNDEDAGENE SLUTTER

Det er perioden fra 23. juli til 23. august som kaldes Hundedagene.


Sirus heliakiske opgang 23. augustSirus heliakiske opgang 23. august

STORE HUND

Man mener at navnet stammer fra de gamle egyptere. Allerede for 3- 4000 år siden vidste man, at stjernebilledet Store Hund stod nærmest Solen i den periode. Man mente at hovedstjernen Sirius (af gr. seirios, måske ‘den svidende, den funklende’) var med til at forstærke Solens varme, og derfor så man frem til at Sirius fjernede sig så langt fra Solen, at tørkeperioden kunne afsluttes. Man ventede spændt på, hvornår man for første gang kunne se Sirius tæt over horisonten lige inden solopgang (dens såkaldte heliarkiske opgang).
Det markerede afslutningen på Hundedagene, og ca. 21 dage senere gik Nilen over sine bredder.

Begrebet Hundedagene blev videreført af grækerne og romerne (latin: Store Hund – Canis Major og Hundedage – dies caniculares), og i vor kalender er de som sagt lagt i perioden 23/7 til 23/8.

Oldtidens forskellige kalendere havde andre inddelinger, så vi ved ikke præcist, hvornår egypternes oprindelige Hundedage lå, Men lad os prøve at lege, at VORES kalender er “den rigtige”:

Gå derfor ud den 23. august (og dagene derefter) og kik efter Sirius lige før solopgang kl. 06. Den står ca. 3 grader over horisonten i SØ – og i ca. 60 graders afstand til Solen.
Det var stort set udfordringen til de egyptiske observatører, men selv om havde de en fri horisont og hverken skyer eller luftforurening, var observationen så samfundsmæssig vigtig, at det SKULLE lykkes inden for et par dage.

GOD (hunde)JAGT

erik