Aktiviteter januar 2022

Først vil jeg ønske alle KAF medlemmer et godt nytår

Et detaljeret program for aktiviteterne vil forud for mødet, blive fremsendt på KAF-forum.

Da vi stadig er ramt af corona, kan vi blive nødt til at afholde enkelte af møderne som virtuelle Zoom møder. Link til Zoom mødet vil ligeledes blive fremsendt via KAF forum.

06. januar kl 19:00 -Medlemsmøde på kroppedal Museum

13. januar kl 19:00 Bestyrelsesmøde

20 januar kl 19:00 Månedsmøde på Rundetaarn

27. januar kl. 19:00 Astrofoto workshop på Kroppedal Museum