Interessefællesskab og netværk

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

KAF ordinær generalforsamling

12. October 2023 @ 19:00-21:00

Kære KAF medlemmer.
Hermed indkaldelsen til KAF’s ordinære generalforsamling 2023.

Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 12 oktober kl. 19:00 i Apsis i
Rundetaarn. Bemærk døren til Rundetaarn lukkes kl. 19, så kom i god
tid.

Tidsplanen for afvikling af generalforsamlingen i 2023 er følgende:

12/9 Sidste frist for rettidig indkaldelse til ordinær generalforsamling
28/9 Sidste frist for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen.
5/10 Indkomne forslag skal være udsendt til medlemmerne, sammen med
det øvrige mødemateriale.
12/10 Generalforsamling afholdes.

Dagsordenen er fastlagt i vedtægternes §6:

1.         Valg af dirigent, samt to stemmetællere.

2.         Formandens beretning. Behandling af indkomne forslag.

3.         Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt
fremlæggelse af budget.

4.         Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i
henhold til det godkendte regnskab.

5.         Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Formand vælges for to år af gangen på lige årstal (ikke på valg i 2023)
Næstformand vælges for to år ad gangen på ulige årstal.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for et år af gangen,

6.         Valg af revisor og revisor suppleant for et år ad gangen.

7.         Eventuelt. Punkter der behandles under eventuelt kan ikke
være genstand for afstemning.

Med venlig hilsen

Ole Berg Nielsen

Formand

Details

Date:
12. October 2023
Time:
19:00-21:00