Interessefællesskab og netværk

Astrofoto workshop på Kroppedal

Hovedemnet på mødet vil være planetfotografering. Niels vil give en kort generel introduktion til emnet, hvorefter vi i fælleskab kan diskutere nye ting inden for området. Der er kommet en […]